OMÜ İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Bilgileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Yazışma Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası
55139 Kurupelit / SAMSUN

E-Posta : iletisim@omu.edu.tr
Telefon : (362) 312 19 19 Santral
Faks : (362) 457 60 91